17. mai 2020

– Første avgang fra Tyholmen til Skilsø seiles klokken 0745, deretter seiles ordinær rute frem til siste avgang klokken 1945.

– Første avgang fra Skilsø til Tyholmen seiles klokken 0755, deretter seiles ordinær rute frem til siste avgang klokken 1955.

Grunnet Covid-19 er tiltak for å unngå smittespredning iverksatt om bord i våre fartøy. Vi seiler derfor med redusert passasjerkapasitet. Ved behov seiles det ekstraturer og mindre avvik i rutetidene kan forekomme. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og følge de retningslinjer som er gitt av myndighetene.

17. mai gjelder egne takster:

  • Enkeltbillett barn kr. 40,-
  • Enkeltbillett voksen kr. 60,-
  • Månedskort og klippekort aksepteres.
  • Ved bruk av klippekort klippes det 2 klipp pr. tur.

Vi alle ønsker velkommen om bord!

Ta ferge med busskort!

Redusert seiling på kveld og natt for Kolbjørn og Skilsøferga

I samråd med samferdselsavdelingen i Agder Fylkeskommune
er det besluttet at fergene innstiller seilingene på kvelds og nattetid.
Ruteendringen gjelder fra og med fredag 13.03.2020 og til ny beskjed gis.
AKTs ruteopplegg for busser til Hisøy og Tromøy er uendret.
Tiltaket er tatt for å redusere unødig trafikk og dermed smittespredning.

Siste avganger:
Fra Tyholmen (Arendal) til Skilsø 17:45
Fra Skilsø til Tyholmen (Arendal ) 17:55
Fra Tyholmen (Arendal) til Kolbjørnsvik 18:00
Fra Kolbjørnsvik til Tyholmen (Arendal ) 17:40

Fra og med 1. desember 2017 kan enkelte grupper med periodebilletter fra AKT også benytte fergene mellom Arendal, Hisøy og Tromøy uten ekstra kostnad.

Reisende med følgende periodebilletter (busskort) fra AKT kan benytte fergene mellom Arendal, Hisøy og Tromøy uten ekstra kostnad alle ukedager fra klokken 0615 til klokken 2345 (fredag klokken 0100) og lørdager fra klokken 0845 og frem til klokken 0100: